Algemene voorwaarden
 
Aanmelden:
1. Aanmeldformulier invullen en verzenden
2. Het bedrag over maken
3. Je ontvangt een bevestiging van aanmelding
4. Deelnemen aan activiteit(en)
 
Betaling:
Betaling kan geregeld worden door het bedrag over te maken naar het rekeningnummer van de organisatoren
Het geld kan ook aan een van de organisatoren gegeven worden.
 
Afmelden / geld retour:
Afmelden kan via mail of telefoon
Het geld kan alleen retour als de afmelding plaats heeft gevonden vůůr de uiterste aanmeld datum die vermeld staat.
Daarnaast gaat er een bepaald bedrag van af voor de reeds gemaakte kosten.
 
Consumpties
Het gebruik van zelf meegebrachte consumpties (dranken/hapjes) is alleen mogelijk in overleg met de organisatie.
 
Consumptiebonnen
- Op de consumptiebon staat een datum, dit betekend dat de consumptiebon alleen op die datum geldig is.
- Gekochte consumptiebonnen worden niet teruggenomen.
 
Vuurwerk:  (Deze voorwaarden is alleen van toepassing als het een "oud & nieuwjaarsfeest" is)
Vuurwerk mag vanaf 00.00 tot 02.00 uur worden afgestoken.
Voldoende afstand bewaren van het gebouw!

Garderobe: (indien aanwezig)
Het gebruik van onze garderobe is geheel voor eigen risico.

Veiligheid algemeen:
De organisatie doet er alles aan om de activiteit zo veilig mogelijk te maken en te houden. Als door wat voor reden dan ook de veiligheid van de gasten en/of onze vrijwilligers in gevaar komt door het misdragen dan het wel creŽren van een onveilige situatie door een bezoeker van  de activiteit, zal direct actie worden ondernomen en kan de desbetreffende persoon de toegang worden ontzegd.

 
Eigen risico
Betreding en deelname van het evenementen geschiedt op eigen risico. De organisatie dan wel de vrijwilligers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiŽle schade dan wel immateriŽle schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.
 
Overige situaties:
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenement direct te worden verlaten.
Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.